Đưa luật Lực Lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào cuộc sống

12/4/2024, 09:35:27
In trang

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng trong hoạt động, quản lý, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ; chủ động, kịp thời giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT. Từ khi Luật ban hành, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ triển khai luật theo đúng tiến độ đề ra.

Rất khẩn trương, Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật. Bao gồm các quy định về: trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, trang bị phương tiện, thiết bị đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quy định về điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để chi trả chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế, chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, bị chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận, đánh giá cao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ dự án luật, Bộ Công an đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành kèm theo hồ sơ dự án luật trình Chính phủ, Quốc hội.

Đây là một trong những điểm Chính phủ và Quốc hội đánh giá cao Bộ Công an, bảo đảm các văn bản này được ban hành có hiệu lực cùng với thời điểm luật có hiệu lực. 

Chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng không thi hành được do phải chờ văn bản dưới luật quy định chi tiết.

Việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng đã được quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các đơn vị chức năng của Bộ Công an chủ động xây dựng các mẫu thiết kế trang phục, công cụ để thống nhất áp dụng trong toàn quốc; tiêu chuẩn định mức về phương tiện, thiết bị, chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng các trang thiết bị phương tiện có hiệu quả, tránh lãng phí.

Mong đợi từng ngày để Luật có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Những người đã âm thầm gắn bó nhiều năm, thậm chí hàng chục năm với nhiệm vụ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ được hưởng những chế độ, chính sách tương xứng và các điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn. Góp phần giữ vững bình yên từng bản làng, thôn xóm.

antv.gov.vn