Dịch vụ công

Có 179 thủ tục
STT
Thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
1
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
2
Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
3
Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
4
Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
5
Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
6
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
7
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Công an cấp xã, phường, thị trấn
8
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Công an cấp xã, phường, thị trấn
9
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Công an cấp xã, phường, thị trấn
10
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh
Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh
11
Trình báo mất thẻ ABTC
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp xã, phường, thị trấn
12
Trình báo mất thẻ ABTC
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp Huyện, Thành phố
13
Trình báo mất thẻ ABTC
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
14
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (cấp xã)
Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Công an cấp xã, phường, thị trấn
15
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (cấp huyện)
Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Công an cấp Huyện, Thành phố
16
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam
Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh
17
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài
Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
18
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
19
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
20
Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
21
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
22
Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
23
Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
24
Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
25
Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy ( kể cả xe máy điện ) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
26
Thông báo số định danh cá nhân
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp xã, phường, thị trấn
27
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp xã, phường, thị trấn
28
Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ
Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo
Công an cấp xã, phường, thị trấn
29
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Công an cấp xã, phường, thị trấn
30
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Công an cấp xã, phường, thị trấn
31
Khai báo tạm vắng
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
32
Thông báo lưu trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
33
Xóa đăng ký tạm trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
34
Gia hạn tạm trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
35
Đăng ký tạm trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
36
Xóa đăng ký thường trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
37
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
38
Xác nhận thông tin về cư trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
39
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
40
Tách hộ
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
41
Đăng ký thường trú
Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
42
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp xã, phường, thị trấn
43
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp xã, phường, thị trấn
44
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Công an cấp xã, phường, thị trấn
45
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp Huyện, Thành phố
46
Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
47
Cấp lại thẻ Căn cước công dân
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
48
Đổi thẻ căn cước công dân
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
49
Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
50
Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
51
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Công an cấp Huyện, Thành phố