Hệ thống văn bản

Tìm thấy 3 văn bản
#
Số/ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
797/V01-TTTTCH
16/2/2024
Vv triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công BCA
02/HDLN-BCA-VKSNDTC
15/2/2024
Hướng dẫn phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của CAND
955/QĐ-BCA
30/1/2024
Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an