Công an huyện Đắk Glong tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các điểm nhóm tôn giáo

24/6/2024, 21:58:56
In trang

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, xác định đó là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đắk Glong là huyện có hơn 50% dân số là tín đồ các tôn giáo. Các tôn giáo trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua một số điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung vẫn còn tồn tại các sai phạm như xâydựng, cơi nới, tôn tạo điểm sinh hoạt tôn giáo chưa đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, người dân vẫn có hoạt động tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp như “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ “, “Bà Cô Dợ”… Để nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào tôn giáo, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn, Công an huyện thường xuyên triển khai lực lượng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, đặc biệt là trong vùng giáo dân. Hoạt động tuyên truyền thường được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, học tập giáo lý.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cụm 6, xã Đắk R’Măng

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin một số tình hình liên quan đến các tổ chức tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới hiện nay; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng các vấn đề Dân tộc, Tôn giáo để tuyên truyền các nội dung xấu chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ANTT nâng cao cảnh giác trong đồng bào giáo dân, không tin, nghe theo luận điệu tuyên truyền của các đối tượng xấu. Bên cạnh đó, phổ biến các quy định mới của Luật căn cước, thông tin một số thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Công tác tuyên truyền nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở, lực lượng Công an đã nhận được sự đồng tình cao, hỗ trợ, giúp đỡ của các chức sắc, chức việc của các tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, bà con giáo dân đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về sinh hoạt tôn giáo theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Đắk Glong