Đắk Nông: Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông tích cực triển khai nhiệm vụ thành lập các cơ sở hội

08/4/2024, 19:12:37
In trang

Từ ngàg 3/4 đến ngày 6/4/2024, Đoàn công tác của Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Đắk Nông do đồng chí Đại tá Nay Đô, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh, (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo Công an 8 huyện, thành phố để nắm tình hình và kết quả triển khai thực hiện các bước thành lập Hội cơ sở đồng thời  rà soát, tham mưu và hướng dẫn qui trình thành lập Hội kết hợp với việc vận động phát triển hội viên. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban lãnh đạo hội; đại diện phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các huyện, thành phố.

Đoàn công tác của Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông làm việc với Công an các huyện, thành phố

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Nay Đô, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Công an các huyện, thành phố trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Hội Cựu CAND cấp huyện. Đồng thời nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm mặc dù tuổi cao sức yếu và thời tiết khắc nghiệt, nắng, mưa thất thường, nhưng các thành viên trong Ban lãnh đạo Hội vẫn vui vẻ, hăng hái và nhiệt huyết, thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố hướng dẫn thành lập Hội cơ sở trong toàn tỉnh bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó, tính đến nay, có 7/8 huyện, thành phố đã hoàn chỉnh thủ tục và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng thẩm định trước khi cấp thẩm quyền ký quyết định đồng ý cho phép thành lập Hội.

Đồng chí Đại tá Nay Đô, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi làm việc với Công an các huyện, thành phố

Đoàn công tác của Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông làm việc với Công an các huyện, thành phố

Thực hiện Hướng dẫn của Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an về việc triển khai thành lập Hội Cựu CAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội Cựu CAND cấp huyện; Công an tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đề nghị đồng chí Trưởng Công an các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung chuẩn bị thành lập Hội Cựu CAND thuộc địa phương quản lý. Trong đó, giao đồng chí Trưởng Công an cấp huyện quan tâm phối hợp Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông chọn lựa kỹ nhân sự chuẩn bị triển khai việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội ở địa phương và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập Hội theo quy định.

Đoàn công tác của Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông làm việc với Công an các huyện, thành phố

Căn cứ quyết định cho phép thành lập hội, đồng chí Trưởng Công an cấp huyện phối hợp Ban vận động xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức đại hội, chuẩn bị các tài liệu, văn kiện đại hội... xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành báo cáo Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an cấp huyện cho ý kiến trước khi tổ chức đại hội 

Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông