Công an tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

12/6/2024, 21:12:43
In trang

Công an tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng không xác định thời hạn làm việc tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Theo đó, các chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm: 

- Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước: 03 công dân, có trình độ trung cấp trở lên (kể cả Bằng trung cấp nghề).  Địa điểm làm việc: Công an các huyện: Cư Jút, Đắk Rlấp, Krông Nô.

- Phóng viên, quay phim: 01 công dân, có trình độ trung cấp trở lên.  Địa điểm làm việc: Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh. 

- Bác sĩ (01 xét nghiệm, 01 chẩn đoán hình ảnh): 02 công dân, có trình độ đại học trở lên. Địa điểm làm việc: Bệnh xá, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh.

  Người lao động được xếp lương theo trình độ đào tạo, thực hiện theo quy ịnh của Chính phủ và các quy định của Bộ Công an. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự tuyển, sử dụng lao động hợp đồng rợc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2022/TT-BCA ngày 10/5/2022 của ộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.

Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu). - Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của Bệnh viện huyện trở lên. Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn (bản sao có chứng thực). Căn cước công dân (bản sao có chứng thực). 04 hình 4x6cm (chụp trong vòng 6 tháng trở lại). Công dân có nhu cầu liên hệ Phòng PX01, Công an tỉnh Đắk Nông để nhận và hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển (đồng chí Nguyễn Trí Bằng, số điện thoại: 0905342838). Thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 17/7/2024. 

Ban Biên tập

Các tin khác