Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đắk Nông khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, xung kích đi đầu trong phong trào thi đua

04/4/2023, 13:45:35
In trang

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong giáo dục, cải tạo can, phạm nhân. Thời gian qua tập thể Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã luôn nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, bám sát chương trình công tác được giao hàng năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ động tham mưu tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự, đưa công tác này đi vào nề nếp; kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn Trại tạm giam Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác trên các lĩnh vực thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; hỗ trợ tư pháp và bảo quản vật chứng.

Với đặc thù công việc là tham gia bảo vệ các phiên toà, trích xuất và dẫn giải đối tượng bị giam giữ, cán bộ, chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, luôn rèn luyện cho mình bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao khi thi hành nhiệm vụ, tác phong làm việc khoa học, chính xác.

Nhận thức được vật chứng là nguồn chứng cứ quan trọng, ghi nhận chính xác những thông tin khách quan và có giá trị chứng minh cao trong các vụ án. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã thực hiện tốt công tác lưu giữ, bảo quản và xử lý vật chứng đảm bảo nguyên vẹn, không để mất mát, hư hỏng, góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết nhanh vụ án, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn, cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý, thi hành tạm giam, tạm giữ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp còn phối hợp với Trại Tạm giam Công an tỉnh và Đội hỗ trợ tư pháp công an các huyện, thành phố, định kỳ hàng tháng kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các qui định của pháp luật trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ và thực hiện tốt chế độ chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân. Bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công, trên mỗi vị trí công tác đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, chấp hành nghiêm chỉnh quy trình và quy định của pháp luật, luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Thực hiện phương châm giúp đỡ người lầm lỗi trở về cư trú tại địa phương sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; thời gian qua, Công an các địa phương đã tham mưu làm tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, đối với những người này được triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Để đạt được những kết quả đó, đơn vị đã chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục những phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù nắm vững những qui định của pháp luật, tạo niềm tin vững vàng về tương lai và tâm lý ổn định để họ tự tin khi trở về địa phương và có sự tái hoà nhập tốt cùng cộng đồng. Điển hình, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Krông Nô, Tuy Đức rà soát, đề xuất nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng tại 2 địa phương này. Đã có nhiều trường hợp khi trở về hoà nhập cộng đồng có lối sống hướng thiện, đóng góp cho xã hội bằng các nghề lao động chân chính, hữu ích.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ; chú trọng công tác xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tập thể đơn vị nội bộ đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn gian khổ; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp công tác chuyên môn.

Quan tâm thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, hướng về cộng đồng được bà con nhân dân, các cấp, các ngành ghi nhận và gửi thư cảm ơn.

Với những thành tích nêu trên, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh vinh dự được các cấp biểu dương, khen thưởng; năm 2022 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, nhiều cá nhân trong đơn vị đã xuất sắc được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh nhà đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị; xây dựng xã hội pháp quyền trật tự, kỷ cương và nhân văn sâu sắc; tiếp tục cống hiến nhiều công sức, trí tuệ, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

CS THAHS