Công an Đắk Nông quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 09 về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

27/6/2023, 07:27:18
In trang

Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND). Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Nay Gia Phú, Đại tá Hồ Quang Thắng; lãnh đạo các ban đảng thuộc Tỉnh ủy; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương....

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo" bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể hằng ngày trong công tác, chiến đấu, phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước…

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

“Để việc hoc tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ, ngày 19/5/2023 Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Quy định số 09-QĐ/ĐUCA về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 168-KH –ĐUCA tổ chức nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn Công an tỉnh, đồng thời yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cấp và các tổ chức quần chúng trong Công an tỉnh triển khai thực hiện thật tốt ba vấn đề cốt yếu là: "học tập," "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu đi đầu". Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, hình thành nên chuẩn mực về "Tư cách người Công an cách mệnh,". Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.

Hồng Long