Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh

09/11/2023, 13:36:19
In trang

Thực hiện chương trình công tác đã đề ra, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai hiệu quả các mặt công tác,trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, phát hiện 43 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh (trong đó 04 trường hợp liên quan đến người nước ngoài), phạt 98,25 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: Cơ sở lưu trú cho người nước ngoài tạm trú qua đêm nhưng không khai báo tạm trú hoặc không cập nhật thông tin khai báo tạm trú theo quy định, Người nước ngoài đi vào khu vực nhà nước quy định cần có giấy phép mà không có giấy phép hoặc đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép; khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu; qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tuyên truyền, nhắc nhở 32 trường hợp không kịp thời khai báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hộ chiếu, khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu.
Trong năm, đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Quyết định trục xuất 02 trường hợp người nước ngoài (Campuchia, Lào) vi phạm pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm việc với công dân vi phạm pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh

Trục xuất, trao trả công dân nước ngoài vi phạm pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.

Xuất nhập cảnh