Triển khai hành lập chi đoàn Công an cấp xã trên địa bàn huyện Đắk Mil

25/6/2024, 21:17:42
In trang

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Trung ương về xây dựng lực lượng lực lượng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ trương thành lập Chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn (Chi đoàn Công an cấp xã) và giới thiệu cán bộ Công an cấp xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Đắk Mil đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chủ trương giới thiệu Công an cấp xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm và thành lập Chi đoàn Công an xã.

Lễ công bố và ra mắt Chi đoàn Công an xã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, ý nghĩa

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tính đến thời điểm hiện tại, có 09/10 Công an cấp xã trên địa bàn huyện Đắk Mil đủ điều kiện đã thành lập Chi đoàn (có 03 cán bộ trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn theo quy định trở lên).

Sau khi thành lập và tổ chức lễ ra mắt, Chi đoàn Công an cấp xã trực thuộc Đoàn xã, thị trấn hoạt động theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Riêng Công an xã Đắk N’Drót do không đủ cán bộ trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn theo quy định (02 đồng chí) nên chưa thành lập Chi đoàn; số cán bộ trong độ tuổi sinh hoạt Chi đoàn được Đoàn xã giới thiệu tham gia sinh hoạt tại một tổ chức Đoàn thích hợp thuộc Đoàn xã, bảo đảm 100% đoàn viên, thanh niên Công an trong độ tuổi quy định có tham gia sinh hoạt Đoàn.

Lễ công bố và ra mắt Chi đoàn Công an xã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, ý nghĩa. Tham dự các buổi lễ có các đồng chí đại diện Đoàn Thanh niên Công an huyện; các đồng chí đại diện Đảng ủy, UBND xã; tập thể Ban Thường vụ Đoàn xã; cấp ủy, chỉ huy Công an xã và cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã.

Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công an thị trấn Đắk Mil

Việc triển khai thành lập Chi đoàn Công an cấp xã là hết sức cần thiết, được Đảng ủy, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn quan tâm, ủng hộ, đánh giá cao; góp phần phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của lực lượng thanh niên Công an nhân dân trong việc tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào cách mạng của Đoàn, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn cơ sở; đồng thời gương mẫu, tích cực tham gia phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng lực lượng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và xây dựng tổ chức Đoàn cấp xã ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh buổi lễ thành lập Chi đoàn

 

Đắk Mil