THÔNG BÁO Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân

24/4/2023, 20:42:02
In trang

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 đối với công dân
 

Để phục vụ công dân thường trú, tạm trú, công dân ngoài địa phương đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, tài khoản định danh điện tử. Công an tỉnh Đắk Nông trân trọng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử trong tất cả các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính Công an tỉnh, Đường 23/3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông và trụ sở Công an các huyện, thành phố.

Công an tỉnh trân trọng thông báo đến toàn thể công dân trên địa bàn tỉnh./.

QLHC