Thông báo Tuyển chọn công dân có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực

01/4/2023, 12:15:19
In trang

Thông báo Tuyển chọn công dân có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào công an nhân dân công tác tại Công an tỉnh Đắk Nông
 

Căn cứ Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân và Công văn số 868/X01-P2 ngày 19/01/2023 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo chủ trương tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ đại học loại khá trở lên, thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin.

2. Số lượng tuyển chọn: 03 (nam, nữ).

Được bố trí thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin...) tại Công an tỉnh.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

* Về chính trị: Đảm bảo theo quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân của Bộ Công an và các tiêu chuẩn sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

* Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

* Văn bằng, chứng chỉ: Đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp Đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo), loại khá trở lên.

* Sức khỏe: Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

- Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

- Thị lực: thị lực không kính, mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10.

* Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn). Các trường hợp có trình độ tiến sĩ hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam tuyển chọn đến 35 tuổi.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

- Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng chứng chỉ theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng: Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính; Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (nếu có)...

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

* Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngoài quy định trên, bổ sung các giấy tờ sau:

- Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Lưu ý: Đối với những hồ sơ không trúng tuyển, Công an tỉnh không trả lại.

3. Thời gian đăng ký ghi danh, sơ tuyển:

- Công dân đăng ký sơ tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Nông (TDP2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) từ ngày 27/3/2023 đến ngày 06/5/2023.

- Công dân đăng ký phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau để sơ tuyển:

+ Giấy khai sinh;

+ Căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân);

+ Văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;

+ Sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (nếu có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội);

+ Giấy xác nhận đối tượng: Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Ảnh 4cm x 6cm: 01 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày đăng ký sơ tuyển.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Nông (đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Bằng, số điện thoại 0905342838) để được hướng dẫn./.

Phòng Tổ chức

Các tin khác