THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân năm 2023 của Công an tỉnh Đắk Nông

10/2/2023, 19:51:42
In trang

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân năm 2023 của Công an tỉnh Đắk Nông

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đăk Nông thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

1. Lịch tiếp công dân

- Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề). Trường hợp Giám đốc Công an tỉnh bận công tác thì sẽ ủy quyền cho một Phó giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân thay cho Giám đốc Công an tỉnh.

- Tiếp công dân đột xuất: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân đột xuất khi phát sinh vụ việc theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Công an tỉnh là bộ phận trực tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân của Công an tỉnh trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

Phòng tiếp công dân của Công an tỉnh Đắk Nông, địa chỉ Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Công an tỉnh Đăk Nông trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

Các tin khác