THÔNG BÁO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN

28/4/2023, 12:42:22
In trang

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN

“Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”

Kế hoạch số 146/KH-CAT ngày 20/4/2023 của Công an tỉnh Đắk Nông

 

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

         1. Thời hạn giải quyết: Trong ngày

         2. Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

Mẫu số 02b

Bản sao: 1

Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Mẫu số 02

Bản chính: 1

Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp

 

Bản chính: 1

Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền

Mẫu số 03

Bản chính: 1

 

       3. Lệ phí: 300.000đ

         4. Yêu cầu - điều kiện

         Tùy theo từng nội dung thay đổi và đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định lần lượt tại các Điều 7, 8, 11, 13 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

         Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: Văn bản, giấy tờ trong hồ sơ là văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật (văn bản điện tử có định dạng là PDF).

 

QUÉT MÃ QR_CODE ĐỂ TRUY CẬP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các tin khác