Thông báo công khai Đường dây nóng của Công an tỉnh tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

12/5/2023, 16:12:28
In trang

Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, tạo chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát phát hiện một số công trình, cơ sở chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đồng thời phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Công an tỉnh Đắk Nông thiết lập Đường dây nóng tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khắc phục những bất cập, thiếu sót về PCCC và CNCH của công trình, cơ sở: