Tăng cường công tác quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người chấp hành án tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đắk Mil

01/3/2024, 07:30:25
In trang

Trong những năm qua, để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, Công an huyện Đắk Mil đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tội phạm, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người đang chấp hành án tại cộng đồng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil quan tâm chỉ đạo sát sao.

Công an huyện Đắk Mil luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người chấp hành án tại cộng đồng để phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng tái phạm và vi phạm pháp luật. Từng bước xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị; tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Theo số liệu thống kê hiện nay toàn huyện hiện đang quản lý 255 người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích, 64 người chấp hành án treo, 05 người cải tạo không giam giữ. Bên cạnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền của người chấp hành án; triển khai có hiệu quả các biện pháp để nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp đột xuất xảy ra. Thường xuyên gặp gỡ, động viên hướng dẫn về trách nhiệm, nghĩa vụ mà người lầm lỗi, người chấp hành án tại cộng đồng đồng phải thực hiện; đồng thời giáo dục, cảm hóa giúp họ thay đổi nhận thức, ý chí vươn lên trong cuộc sống, ý thức chấp hành pháp luật và trở thành người có ích cho xã hội.

Ảnh: Công an huyện Đắk Mil phối hợp Công an xã gặp gỡ, giáo dục đối tượng chấp hành án địa phương

Thời gian tới Công an huyện Đắk Mil tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về quản lý, giáo dục người lầm lỡ, người chấp hành án tại cộng đồng. Nâng cao nhận thức, quyền và nghĩa vụ của công dân; xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại địa phương. Tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm tạo thu nhập chính đáng cho bản thân và gia đình. Nắm tình hình, hỗ trợ thành việc của các tổ chức chính trị, xã hội đoàn thể nhân dân tiếp cận các trường hợp được giao quả lý, giám sát. Từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục, sớm phát hiện những biểu hiện nghi vấn bất thường kịp thời có biện pháp phòng ngừa đối tượng tái phạm tội. Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, người chấp hành án ngoài công đồng là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc; cần có sự chung ta vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

 

Đắk Mil