Nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông được khen thưởng

27/3/2024, 22:27:29
In trang

Ngày 27/3 Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024; Hội nghị xem xét thông qua một số văn bản quan trọng, cho ý kiến bổ sung chương trình làm việc toàn khoá. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh trao giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

Trong quý I năm 2024, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn, nhất là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo được xử lý kịp thời đúng quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết một số nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Đại tá Nguyễn Thanh Liêm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng Công an toàn tỉnh trên các mặt công tác trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao với việc bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả  nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thừa ủy quyền của cấp trên, đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường quản lý cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Ngành gắn với việc triển thực hiện chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Bộ Công an và của Tỉnh cũng như Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn với Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về những điều đảng viên không được làm" để phòng và chống sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…   Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng và hoạt động của các tổ chức quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy các cấp, sinh hoạt chi bộ; thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”…

Toàn cảnh hội nghị

Nhân dịp này, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao giấy khen của Đảng ủy Công an tỉnh cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; trao giấy cho 2 tổ chức cơ sở đảng và 4 đảng viên có thành tích xuất sắc trong tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 14 đảng viên thuộc  Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông.

Minh Quỳnh - Thái Bình