Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình trên không gian mạng

22/5/2024, 13:47:53
In trang

Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Hội ý nghiệp vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Tham dự hội nghị có Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa; trưởng Công an các xã, phường…

Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất các kiến nghị liên quan đến tình hình thực trạng tội phạm hoạt động trên không gian mạng hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thành phố Gia Nghĩa nói riêng; một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiêu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng hiện nay…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hồ Quang Thắng ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của Công an thành phố trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an thành phố cần tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp công tác trên lĩnh vực không gian mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Gia Nghĩa