Krông Nô: Đảng ủy Công an huyện Krông Nô tổ Hội nghị phổ biến, quán triệt chuyên đề năm 2023

16/3/2023, 13:40:38
In trang

Ngày 13/3/2023, Đảng ủy Công an huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; Chương trình số 56-CTr/TU, ngày 13/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông và báo cáo chuyên đề về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; tập thể chi ủy các chi bộ; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện; toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an huyện.

Tại Hội nghị, các cán bộ, chiến sĩ được đồng chí Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện quán triệt những quan điểm, nội dung cốt lõi Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và Chương trình số 56-CTr/TU, ngày 13/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đăk Nông.

Thông qua Hội nghị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, thực chất trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống, danh dự, nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Krông Nô phổ biến, quán triệt các nội dung chuyên đề.

 

Krông Nô