Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID

25/8/2022, 13:48:14
In trang

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông hướng dẫn mọi công dân trên địa bàn  tỉnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử  VneID như sau:

Khi công dân đã thực hiện xong việc đăng kí tài khoản định danh điện tử tại cơ quan Công an. Sau khi hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo về số điện thoại mà công dân đã đăng ký với nội dung:

“Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan Nguyen Van A da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi:  https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan”

Công dân đã cài đặt ứng dụng VneID đối với hệ điều hành Android và IOS thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị điện tử theo các bước như sau:

- Bước 1:

Công dân có thể kích hoạt bằng các cách chọn nút “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử” trên Trang giới thiệu ứng dụng VNeID hoặc chọn  nút “Kích hoạt” tại màn hình Đăng nhập

- Bước 2:

Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn “Gửi yêu cầu” thì hệ thống sẽ kiểm tra. Tùy theo từng trường hợp, hệ thống ra thông báo cụ thể để công dân biết. Nếu kích hoạt thành công, hệ thống gửi mã OTP thông qua tin nhắn SMS đến số điện thoại công dân đăng ký.

- Bước 3: Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS: Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký.

- Bước 4: Thiết lập mật khẩu (Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản ứng dụng VNeID trước khi được phê duyệt)

- Bước 5: Thiết lập passcode: công dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng

- Bước 6: Thiết lập câu hỏi bảo mật: Công dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong danh sách câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản.

Sau khi hoàn thành các bước, công dân đăng nhập lại ứng dụng, hệ thống hiển thị theo mức độ tài khoản định danh điện tử mà công dân đã đăng ký.

 

QLHC