Hiệu quả mô hình phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

08/4/2024, 09:14:36
In trang

Mô hình “Hội nhóm, trang mạng xã hội hành động vì môi trường mạng tỉnh Đắk Nông an toàn, lành mạnh” đang đem lại hiệu quả thiết thực trong phòng, chống tội phạm.

Hoạt động của các hội, nhóm, trang mạng xã hội phục vụ việc mua bán trực tuyến, trao đổi, chia sẻ, đăng tải thông tin... ngày càng gia tăng. Thực tế này làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên không gian mạng.

Các cơ quan quản lý Nhà nước qua đó tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhằm định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng.

Tỉnh Đắk Nông hiện có trên 20 trang mạng, hội nhóm hành động vì môi trường mạng an toàn, lành mạnh

Năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã xây dựng, ra mắt mô hình dân vận khéo “Hội nhóm, trang mạng xã hội hành động vì môi trường mạng tỉnh Đắk Nông an toàn, lành mạnh”.

Mục đích, tôn chỉ hoạt động của mô hình là tuyên truyền, hướng dẫn quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội liên quan tỉnh Đắk Nông để nâng cao nhận thức và tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng.

Trên cơ sở đó, vận động tham gia hoạt động, phát triển mô hình với sự tham gia của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là đội ngũ quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội thực hiện cơ chế sớm phát hiện, kịp thời cảnh báo, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

Đồng thời, mô hình huy động, cộng hưởng sức mạnh của đông đảo thành viên hội, nhóm, trang mạng xã hội tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, đấu tranh với các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và các hoạt động xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.

Ký kết phối hợp giữa quản trị viên trang mạng với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông

Qua thời gian gần 8 tháng hoạt động, mô hình dân vận khéo “Hội nhóm, trang mạng xã hội hành động vì môi trường mạng tỉnh Đắk Nông an toàn, lành mạnh” đã từng bước đạt được các kết quả thiết thực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Thông qua mô hình, các hội nhóm, trang mạng xã hội đã chia sẻ, lan tỏa thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các bài viết, thông tin tích cực định hướng dư luận đến với các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp cho người dùng mạng xã hội cảnh giác trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Mô hình giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo đảm ANTT và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng, tất cả vì môi trường mạng tỉnh Đắk Nông an toàn, lành mạnh.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có trên 20 trang mạng, hội nhóm hành động vì môi trường mạng tỉnh Đắk Nông an toàn, lành mạnh. Các trang mạng trên thường xuyên đăng tải, chia sẻ những bài viết tích cực về Đắk Nông, đồng thời tích cực phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông, hoạt động sử dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Do đó yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý đối với hội nhóm trên không gian mạng là phải chủ động phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, ngoài trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước thì cần phải có được sự phối hợp, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là các quản trị viên của các hội nhóm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

baodaknong.vn