Đắk Nông: Tổ chức tập huấn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho cán bộ đoàn và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh

01/3/2023, 11:03:18
In trang

Ngày 27/02/2023, tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Đắk Nông, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Nông đã có buổi tập huấn, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho các cán bộ đoàn và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh.

Hình ảnh: Báo cáo viên phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tập huấn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho cán bộ đoàn, thành viên Tổ công tác công nghệ số cộng đồng

Đây là hoạt động nhằm phát động, triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; hưởng ứng Chương trình khởi động Tháng thanh niên “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số 2023”.

Hình ảnh: Thanh niên Đắk Nông góp phần hiện thực hoá khát vọng chuyển đổi số

Hội nghị  được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu 07 huyện và 71 điểm cầu ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 700 cán bộ đoàn và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia.

Hình ảnh: Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cộng đồng năm 2023

Với nội dung đặc sắc, phong phú, cán bộ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Nông đã trình bày những kiến thức cơ bản về tài khoản định danh điện tử; tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị thiết thực mà ứng dụng định danh điện tử VNeID mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến lợi ích người dân. Qua đó, góp phần nâng cao văn hóa khai thác, ý thức sử dụng công nghệ thông tin gắn kết với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho người sử dụng hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, hình thành xã hội thông tin.

QLHC