Đắk Nông: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

24/3/2023, 19:32:23
In trang

Ngày 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy đến các địa phương, đơn vị toàn tỉnh Đắk Nông. Tham dự tại điểm cầu chính Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Văn Trung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II dự, truyền đạt nội dung tác phẩm.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông, có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nay Gia Phú, Đại tá Hồ Quang Thắng, Trung tá Nguyễn Hữu Đức; lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Phát biểu tại hôi nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, mục đích của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc ta hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Đợt sinh hoạt cũng nhằm lý giải rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; góp phần bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, trọng tâm là Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, khẳng định mô hình và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng cần được tăng cường. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Việc đưa nội dung tác phẩm tích hợp trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chính trị của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, thành phố; hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo nghề, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, học viên, học sinh cần được chú trọng. Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng giới thiệu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu về các nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hồng Long - Bá Hiển