Đắk Nông ra mắt 3 mô hình Đề án 06 của Chính phủ

09/4/2024, 16:09:30
In trang

Ngày 9/4, Sở TT-TT phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông ra mắt 3 mô hình Đề án 06 của Chính phủ.

Đó là các mô hình: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP); Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước; Trung tâm giám sát an ninh mạng SOC tỉnh.

Các mô hình trên đã được Sở TT-TT triển khai chính thức từ tháng 12/2023. Đây là 3/10 mô hình do Sở TT-TT chủ trì, thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ được tỉnh giao.


Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đánh giá cao nỗ lực của Sở TT-TT trong việc xây dựng, thực hiện các mô hình

Mô hình nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP) cung cấp các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị của một tỉnh/thành phố.

Mô hình đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh/thành đó với các hệ thống bên ngoài. Hệ thống hỗ trợ kết nối liên thông đến hạ tầng NGSP cấp quốc gia, đồng thời đáp ứng việc kết nối với nền tảng NDXP để khai thác các hệ thống thông tin quốc gia.

Công an tỉnh và Sở TT-TT sẽ phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án 06

Trung tâm SOC được xây dựng và vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đắk Nông theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Hệ thống SOC đáp ứng an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp” và thực hiện được chức năng theo dõi, giám sát, thu thập, phân tích các dữ kiện, nhật ký.

Hệ thống phát hiện sớm các mã độc và các nguy cơ có thể gây nguy hiểm tới an toàn thông tin của hệ thống được giám sát; cảnh báo sớm các nguy cơ, sự cố an toàn mạng để chủ động phòng ngừa, hỗ trợ hướng dẫn công tác ngăn chặn, ứng cứu, xử lý sự cố, đảm bảo sự an toàn, bí mật thông tin của hệ thống được giám sát.

Việc thực hiện tốt các biện pháp để bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin mạng trọng yếu trên địa bàn tỉnh là cơ sở để tăng cường niềm tin của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, thúc đẩy tổ chức cá nhân tham gia tương tác với các cơ quan nhà nước nhiều hơn trong môi trường mạng thay thế phương thức truyền thống, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số của tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.

Mô hình Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước, Sở TT-TT thông qua chức năng “Truyền thông nội bộ” ở vai trò Nhà nước đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước. Hệ thống có chức năng thống kê, báo cáo số lượng người đọc bản tin.

Baodaknong.vn