Đắk Nông - Quán triệt điện của Bộ Công an và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lực lượng CSGT

03/10/2023, 12:39:42
In trang

Thực hiện công điện của Bộ Công an, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Ngày 02/10/2023, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị quán triệt điện số 81 ngày 22/9/2023 của Bộ Công an và tổ chức cho CBCS trong toàn đơn vị ký cam kết nêu gương chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Đ/c Thượng tá Phạm Quốc Lập – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh quán triệt điện của Bộ Công an đến toàn thể CBCS trong đơn vị

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh đã quán triệt nội dung điện chỉ đạo của Bộ Công an, theo đó yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm các nội dung điện chỉ đạo của Bộ Công an phải nêu gương, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, nghiêm cấm việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia; không can thiệp vào việc xử lý của lực lượng chức năng, thường xuyên vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ.


Chỉ huy các đội nghiệp vụ ký cam kết chấp hành nghiêm điện chỉ đạo của Bộ Công an

Đối với cán bộ trong đơn vị điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn khi được phát hiện sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm theo đúng quy định tại thông số 38 của Bộ Công an không áp dung tình tiết giảm nhẹ, đồng thời xem xét khi xếp loại, phân loại thi đua, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử đi học. Đối với lãnh đạo, chỉ huy vi phạm bị xử lý cao hơn một mức.

Đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch tăng cường kiểm tra nồng độ cồn theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Phát huy hiệu quả 02 tổ công tác đặc biệt của gồm: lực lượng CSGT, thanh tra công an tỉnh, cảnh sát cơ động, điều lệnh Công an tỉnh... tăng cường kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường, với quan điểm xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trong khi thi hành công vụ, xử lý không quyết liệt, bỏ qua lỗi vi phạm sẽ bị kiểm điểm, xử lý nghiêm theo đúng quy định./.

Phương Thanh