Đắk Nông - Những điểm mới trong Dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về đấu giá biển số xe, phù hợp với nhu cầu của người dân

18/6/2024, 07:27:29
In trang

Theo Điều 36 của dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông quy định về Biển số xe: Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, việc cấp biển số định danh giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông, giảm chi phí thời gian, đi lại mà vẫn bảo đảm thông tin chính xác khi thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác quản lý nhanh chóng, thuận lợi hơn, giảm nhân lực, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu trữ, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường là rất cần thiết và thuận tiện cho người dân.

Người dân hài lòng với việc thực hiện việc đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông thủ tục rất nhanh gọn

Điều 37 quy định về Đấu giá biển số: Đây là quy định rất cần thiết, giải quyết việc cấp biển số xe thông qua đấu giá, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký, công tác đăng ký xe đã phân cấp triệt để đến Công an cấp huyện, cấp xã đủ điều kiện, nhằm giảm số lần đi lại và thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp, công khai, minh bạch các thủ tục, lệ phí đăng ký, cấp biển số, phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ và khai thác, quản lý hiệu quả tài sản công.

Việc luật hóa quy định về đấu giá biển số xe như dự thảo Luật là cần thiết, quy định cụ thể về loại biển số xe đưa vào đấu giá; việc quản lý, sử dụng biển số xe đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe và việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán đấu giá biển số xe rất cụ thể do đó người dân dễ dàng hiểu và thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định đề ra.

Công an xã thực hiện đăng ký xe cho nhân dân tại cơ sở tạo điều kiện cho nhân dân rút ngắn thời gian đi lại

Còn các vấn đề về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện việc đấu giá biển số xe thì cần dẫn chiếu thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản để vừa đảm bảo nguyên tắc không quy định lại các nội dung mà luật chuyên ngành đã quy định, vừa phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

 

Phương Thanh