Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024

01/3/2024, 07:29:02
In trang

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an năm 2024, Cụm thi đua số 3, Công an tỉnh vừa tổ chức ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở, vì Nhân dân phục vụ” các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 - Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chỉ tiêu trong phong trào thi đua. Qua triển khai thực hiện đã có nhiều kết quả nổi bật, trong đó trong năm 2023 đã có 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 06 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 02 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 02 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 - Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua

Để hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 do Công an tỉnh phát động; Cụm thi đua số 3 đã thống nhất giao ước thực hiện tốt phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cơ sở”. Đồng thời đã thống nhất 04 nội dung thi đua 18 chỉ tiêu thi đua và bàn các giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong năm 2024.

 

CSMT