Cư Jút: Xã Nam Dong tổ chức ra mắt 02 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

26/7/2023, 07:40:16
In trang

Sáng ngày 25/7/2023, tại Nhà Văn hoá xã, UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút đã tổ chức Lễ ra mắt 02 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm mô hình “6 hỗ trợ 1” và mô hình “Tuần tra Nhân dân”.

Tham dự Lễ ra mắt mô hình có đại diện lãnh đạo và chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện; Trưởng Công an các xã, thị trấn; đại diện cấp uỷ, chính quyền xã, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của xã Nam Dong. Tại buổi Lễ, UBND xã Nam Dong đã tổ chức công bố các Quyết định thành lập, quy chế hoạt động mô hình và giao nhiệm vụ cho các thành viên tham gia 02 mô hình nêu trên.

Mô hình “6 hỗ trợ 1” là tên gọi tắt của mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng. Đây là mô hình được thành lập trên cơ sở Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và dựa trên nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn xã về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư; hoạt động trên nguyên tắc huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Khi có người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, lực lượng Công an xã sẽ tham mưu UBND xã tổ chức tiếp nhận, lập các thủ tục theo quy định của pháp luật, ra quyết định phân công 06 thành viên thuộc các ban, ngành, đoàn thể ở xã, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt phối hợp với gia đình để tổ chức giáo dục, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng với các biện pháp cụ thể như: thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, trở ngại của từng cá nhân trong quá trình tái hoà nhập cộng đồng, nhất là các nhu cầu về tạo điều kiện học nghề, việc làm, vay vốn… Từ đó, phân công người quản lý, giúp đỡ, thường xuyên nắm tình hình, phản ánh, báo cáo kịp thời với UBND xã để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp. Đồng thời, tổ chức các buổi họp để Nhân dân kiểm điểm, giáo dục các trường hợp vi phạm nhằm giúp tự bản thân nhận thức rõ và từ đó quyết tâm đoạn tuyệt với những sai trái để hoàn lương, hoà nhập cộng đồng.

Mô hình “Tuần tra Nhân dân” được thành lập với lực lượng tham gia gồm Công an xã chính quy, Công an xã bán chuyên trách và các thanh niên tự nguyện tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các thành viên Tổ tuần tra Nhân dân được trang bị áo phản quang, đèn pin và một số công cụ hỗ trợ khác. Tổ có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự tại các thôn trên địa bàn xã, tham gia hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động người dân tích cực phòng, chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan tội phạm với cơ quan chức năng.

Việc xây dựng 02 mô hình này nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; góp phần củng cố, xây dựng vững chắc thế trận An ninh Nhân dân, cũng như phát huy “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Nam Dong nói riêng và huyện Cư Jút nói chung.

 

Cư Jút