Cư Jút: Tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

18/3/2023, 11:02:36
In trang

Chiều ngày 15/3/2023, UBND huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Năm 2022, trên địa bàn huyện Cư Jút, tình trạng tái lấn chiếm, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn lợi ích giữa người dân với doanh nghiệp trong triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội chưa được giải quyết dứt điểm; tội phạm hình sự tuy giảm nhưng gia tăng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xuất hiện thủ đoạn mới, hoạt động manh động... Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện, sự tin tưởng, giúp đỡ của Nhân dân, các Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. 

Kết quả, tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,7% so với năm 2021 và giảm 26,5% so với năm 2019 (trước khi có dịch COVID-19); điều tra, khám phá 34/36 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 94,4%; đấu tranh mạnh, hiệu quả với tội phạm ma tuý, bắt 22 vụ, so với năm 2021 tăng 02 vụ; không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây dư luận xấu trong Nhân dân; công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực an ninh, trật tự, kinh tế, văn hóa, xã hội được chú trọng tăng cường.

Ngoài công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được các địa phương chú trọng thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cũng được các đơn vị, địa phương và ngành chức năng chú trọng thực hiện. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Những kết quả đạt được đã góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục và bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương trong năm 2022. 

Cư Jút