CÔNG AN XÃ LONG SƠN BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ NGÀY PHỤC DỰNG LỄ HỘI LỒNG TỒNG

28/12/2022, 10:47:08
In trang
Lễ hội Lồng tồng còn được gọi là Lễ hội xuống đồng là hoạt động tín ngưỡng quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng của các dân tộc Nùng, Tày, Dao, Sán Chỉ…. với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, UBND huyện Đắk Mil đã quyết định tổ chức phục dựng Lễ hội Lồng Tồng tại xã Long Sơn vào ngày 27/12/2022.
 
Xác định đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng ở địa phương, để bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động phục dựng, Công an xã Long Sơn đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Long Sơn chỉ đạo triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với các lực lượng chức năng ở cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị phục dựng, cũng như tuyên truyền cho quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự của Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông.  
 
Với sự chủ động, tích cực của lực lượng Công an xã Long Sơn nói riêng và sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ ban, ban, ngành địa phương nói chung, tình hình an ninh, trật tự ngày phục dựng Lễ hội Lồng Tồng được đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công của ngày phục dựng./.
Đắk Mil