Công an tỉnh Đắk Nông và Viettel tỉnh Đắk Nông tổ chức ký kết Quy chế phối hợp

26/11/2023, 14:08:27
In trang

Ngày 24/11/2023, tại Hội trường Viettel tỉnh Đắk Nông, số 308 Tôn Đức Thắng, thành phố Gia Nghĩa, Công an tỉnh Đắk Nông và Viettel Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai Quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị: Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Hồ Quang Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh. Về phía Viettel Đắk Nông có ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Viettel Đắk Nông và các đồng chí là lãnh đạo các phòng, trung tâm, chi nhánh trực thuộc Viettel Đắk Nông.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết tình hình, kết quả phối hợp giữa Công an tỉnh Đắk Nông và Viettel Đắk Nông về công tác bảo đảm phối hợp giữa Công an tỉnh và Viettel Đắk Nông về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong tổ chức và hoạt động của Viettel Đắk Nông. Theo đó, Công an tỉnh Đắk Nông và Viettel Đắk Nông đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở, hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp mới giữa Công an tỉnh Đắk Nông với Viettel Đắk Nông trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm trong hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thay thế Quy chế phối hợp cũ, phù hợp với tình hình hiện nay.

 

ANCTNB