Công an tỉnh Đắk Nông tuyển chọn công dân có trình độ công nghệ thông tin vào Công an nhân dân

28/3/2024, 14:21:50
In trang

Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra thông báo tuyển chọn công dân tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông

Công an tỉnh thông báo như sau:

 1. Số lượng tuyển: 01 chỉ tiêu (giới tính: nam, nữ).

2. Đối tượng tuyển chọn:

- Công dân Việt Nam có công nghệ thông tin. trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và

 - Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam (có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin).

 3. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

- Tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

 - Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ và các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì tuyển chọn đến 35 tuổi.

- Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

+ Chiều cao: Đối với nam từ 164cm trở lên; đối với nữ từ 158cm trở lên.

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10.

- Văn bằng trình độ: Công dân có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (Có danh mục chuyên ngành đào tạo kèm theo), tốt nghiệp loại khá trở lên, đào tạo hình thức chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học).

4. Phương thức tuyển chọn: Theo hình thức xét tuyển.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10/4/2024. –

 Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Nông (tổ 2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Các chuyên ngành tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

 

TCCB