Công an huyện Đắk Song tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao

18/4/2024, 11:41:46
In trang

Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao năm 2024 cho lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn và đoàn viên, thanh niên Công an huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng công an huyện Đắk Song nhấn mạnh, với sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ số đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục  nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi phạm tội.  Đồng thời, tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, mất an toàn, an ninh mạng; qua đó đưa công tác này đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Tại hội nghị, với cách truyền đạt trực tiếp, cùng với giải đáp các thắc mắc, khó khăn của  đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn, đoàn viên thanh niên chủ chốt. Hội nghị đã phổ biến, cập nhật những văn bản pháp luật liên quan; truyền đạt kiến thức mới về công tác bảo vệ bị mật nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh mạng; nâng cao nhận thức  về phương thức thủ đoạn của  tội phạm công nghệ cao góp phần thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đắk Song