Công an huyện Đắk R’lấp thực hiện tốt công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng 04 trước dịp Tết Nguyên đán 2024

07/2/2024, 08:02:49
In trang

Năm 2023, Công an huyện Đắk R’lấp đã tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp công tác Công an; từ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Đắk R’lấp tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh nói chung, đặc biệt là an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Có được kết quả đó một phần là nhờ việc thực hiện tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả lực lượng này trong thời gian tới. Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Công an huyện đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết 22 người có uy tín trong đồng bào DTTS và 03 người thuộc lực lượng 04 trên địa bàn huyện.

Thăm tặng quà cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Tại các điểm đến thăm, Công an huyện đã thông tin về một số tình hình và kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện năm 2023; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín; cảm ơn sự đóng góp của người có uy tín, Lực lượng 04 trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, lực lượng người có uy tín và Lực lượng 04 tiếp tục phát huy vai trò là tấm gương cho con cháu trong gia đình, dòng họ và bà con trong cộng đồng noi theo; là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động người thân, Nhân dân trong thôn, bon chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thăm tặng quà cho Lực lượng 04

Các già làng, người có uy tín và Lực lượng 04 bày tỏ vui mừng, phấn khởi về sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện trong năm 2023; cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với lực lượng này trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền địa phương nói chung, lực lượng Công an nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con trong vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế, tầng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; hứa sẽ tiếp tục gương mẫu, đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Đắk Rlấp