CÔNG AN HUYỆN ĐẮK GLONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CƠ CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

18/3/2023, 10:54:36
In trang

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, thời gian qua, Công an huyện Đắk Glong đã chủ động phối hợp, nghiên cứu xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên từng lĩnh vực, chuyên đề công tác. Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và giải quyết kịp thời các yếu tố phức tạp, không để phát sinh tình hình phức tạp. 

Để thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, trong tháng 03/2023, Công an huyện Đắk Glong đã tổ chức 02 Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Công an huyện với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022.

Ngày 02/3/2023, Công an huyện Đắk Glong đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai phối hợp giữa Công an – Quân sự trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022. Tại Hội nghị đã trao đổi, đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và kết quả thực hiện công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 trong việc kiểm soát, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự; phối hợp, trao đổi kiểm tra, xác minh tin; phối hợp trong công tác vận động quần chúng; phối hợp trong công tác đấu tranh với tội phạm; phối hợp trong xây dựng và bảo vệ lực lượng; phối hợp trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; phối hợp đấu tranh trên không gian mạng. 

Ngày 16/3/2023, Công an huyện đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả triển khai Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện năm 2022. Tại hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện trong trao đổi thổng tin; công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổi, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Trung tâm Y tế huyện; công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; công tác khám tuyển nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Việc tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp đã kịp thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng và chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung phối hợp để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương thời gian tới./.

Đắk Glong