Bộ Công an tổ chức Tọa đàm “Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

17/4/2024, 13:33:10
In trang

Vừa qua, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm khoa học “Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.Tọa đàm được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các địa phương. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông

CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng; đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.  Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/01/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Lời căn dặn đó gửi gắm kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Để lan tỏa hơn nữa giá trị lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư trong lực lượng CAND trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo triển khai thật tốt các đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung: CAND khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản Cuốn sách: CAND khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền trong CAND. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị để nghiên cứu, biên soạn bài giảng, tài liệu sinh hoạt chính trị, phục vụ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy cho cán bộ, chiến sĩ theo yêu cầu…
 

Thái Bình - Trần Chung