Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác chính trị tư tưởng 6 tháng đầu năm 2024

10/6/2024, 20:50:15
In trang

Sáng 10/6, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương... Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông có Đại tá Nay Gia Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, Công an huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp uỷ đảng, người đứng đầu cấp uỷ các cấp, công tác chính trị, tư tưởng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rất đáng khích lệ. Đặc biệt, đã tổ chức nhiều đợt hoạt động chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương; tác phẩm, bài viết có tầm ảnh hưởng lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với nội hàm chứa đựng nhiều về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, trong đó có xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm ANTT. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống được tổ chức thiết thực, lan toả sâu rộng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, qua đó đã góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin của CBCS. Những kết quả đạt được của công tác chính trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Công an về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; củng cố và phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND...

Đại tá Nay Gia Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị tham gia hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung về công tác chính trị, tư tưởng thời gian qua, nhất là những kinh nghiệm, mô hình hay qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục tồn tại, phát huy hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật về công tác chính trị, tư tưởng mà Công an các đơn vị, địa phương đã phấn đấu đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, CBCS; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là đối với những đơn vị, địa bàn, lĩnh vực có môi trường công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng, hướng về các lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, gương người tốt, việc tốt trong CAND...

Thái Bình