Bộ Công an công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

06/11/2023, 08:50:07
In trang

Ngày 03/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định số 4638/QĐ-BCA công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Theo đó, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an gồm 192 thủ tục (Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 19 thủ tục; danh mục thủ tục hành chính trong nội bộ Bộ Công an 173 thủ tục). Các thủ tục hành chính nội bộ này được cung cấp trên các lĩnh vực:

          1. Công tác tham mưu

          2. Chính sách

          3. Thi đua, khen thưởng

          4. Đảm bảo tài chính

          5. Nghiên cứu khoa học

          6. Quản lý các hệ thống kỹ thuật

          7. Đào tạo

          8. Quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

          9. Quản lý và sử dụng con dấu

          10. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

          11. Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

          12. Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

          13. Phòng cháy, chữa cháy

          14. Đảm bảo hậu cần

          Quyết định này được đăng tải tại chuyên mục Thủ tục hành chính (văn bản có liên quan) trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để người dân biết, thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

          Quyết định 4638: https://drive.google.com/file/d/1mcUyVAwcbbOvVpec-etmE9VCn52sYU4A/view?usp=sharing