Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử

27/12/2022, 10:09:01
In trang

Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định số 9039/QĐ-BCA-C06 công bố 11 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an đã công bố 11 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử ở 04 cấp, bao gồm:

- Thủ tục hành chính cấp Trung ương:

+ Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 đối với cá nhân;

+ Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam;

+ Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 đối với người nước ngoài;

+ Kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử;

+ Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử;

+ Thay đổi nội dung giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử;

+ Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử;

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

+ Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam;

+ Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 đối với người nước ngoài;

- Thủ tục hành chính cấp huyện:

+ Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam;

- Thủ tục hành chính cấp xã:

+ Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam;

Quyết định số 9030/QĐ-BCA-C06 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định: https://drive.google.com/file/d/1NpvWBqIC7vDUrrxIEB7cFhJ1SwK3-tN5/view?usp=share_link

Tham mưu

Các tin khác