Bộ Công an công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

06/11/2023, 08:47:36
In trang

Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định số 4088/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.       Theo đó, Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung 09 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, cụ thể

          1. Tách hộ

          2. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu cư trú

          3. Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

          4. Xác nhận thông tin về cư trú

          5. Đăng ký thường trú

          6. Đăng ký tạm trú

          7. Gia hạn tạm trú

          8. Xóa đăng ký tạm trú

          9. Xóa đăng ký thường trú

          Quyết định này được đăng tải tại chuyên mục Thủ tục hành chính (văn bản có liên quan) trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để người dân biết, thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

          Quyết định 4088: https://drive.google.com/file/d/1XRVyczDwrApdDFfcwzamelW02fKsfhPp/view?usp=sharing

Các tin khác