Bộ Công an công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong lĩnh vực trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

06/11/2023, 08:46:15
In trang

Ngày 26/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định số 430/QĐ-BCA phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch công Bộ Công an. Theo đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an bao gồm 132 thủ tục (cấp Cục: 63 thủ tục; cấp tỉnh: 43 thủ tục; cấp huyện: 13 thủ tục; cấp xã: 13 thủ tục) và Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an bao gồm 92 thủ tục (cấp Cục: 36 thủ tục; cấp tỉnh: 36 thủ tục; cấp huyện: 13 thủ tục; cấp xã: 7 thủ tục). Các dịch vụ công trực tuyến này được cung cấp trên các lĩnh vực:

          1. Xuất nhập cảnh;

          2. Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

          3. Phòng cháy chữa cháy;

          4. Quản lý giao thông.

          Quyết định này được đăng tải tại chuyên mục Thủ tục hành chính (văn bản có liên quan) trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để người dân biết, thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

          Quyết định 430: http://https://drive.google.com/file/d/1kr2k-WYaU5BgDK_b82RAVZAQNzjhmrIF/view?usp=sharing

 

Các tin khác