Nội dung chi tiết

Số/Ký hiệu
02/HDLN-BCA-VKSNDTC
Trích yếu
Hướng dẫn phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của CAND
Loại văn bản
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Ngày ban hành
15/2/2024
Hiệu lực
Người ký
Ghi chú

Hướng dẫn phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của CAND

Lĩnh Vực
An ninh trật tự
Đính kèm
HDLN.pdf