THÔNG BÁO Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - Kỳ 5

04/3/2024, 16:06:31
In trang

Thực hiện Kế hoạch số 761/KH-UBND, ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (sau đây viết tắt là Cuộc thi). Đến nay, Cuộc thi đã hoàn thành 05 Kỳ thi và đang diễn ra Kỳ 6 thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức thông báo kết quả Kỳ 5, như sau:

1. Danh sách cá nhân đạt giải Kỳ 5 (từ 07h00’ ngày 22/02/2024 đến 24h00’ ngày 28/02/2024)

- Ông Chu Minh Tiến, Bí thư đoàn xã Nam Bình, huyện Đắk Song: Giải nhất.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Công an huyện Đắk Mil: Giải nhì.

- Ông Nguyễn Việt Cường, Công chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giải nhì.

- Bà Phan Thị Thùy Linh, phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Nông: Giải ba.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giáo viên, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, Thành phố Gia Nghĩa: Giải ba.

- Bà Lê Thị Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Bi Năng Tắc, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil: Giải ba.

2. Danh sách các cá nhân đạt giải được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (https://daknong.gov.vn), Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh (http://congan.daknong.gov.vn) và các Fanpage Tỉnh đoàn, Hội phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh,…

3. Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện tổ chức trao giải theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ 5, Ban Tổ chức thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân đạt giải biết./.

 

QLHC

Các tin khác