THÔNG BÁO Kết quả Kỳ 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

26/12/2023, 20:06:10
In trang

Thực hiện Kế hoạch số 761/KH-UBND, ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (sau đây viết tắt là Cuộc thi). Đến nay, Cuộc thi đã hoàn thành Kỳ 1 và đang diễn ra Kỳ 2, thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức thông báo kết quả Kỳ 1, như sau:

1. Danh sách cá nhân đạt giải Kỳ 1 (từ 07h00’ ngày 14/12/2023 đến 24h00’ ngày 20/12/2023)

STT

Họ tên thí sinh

Nghề nghiệp

Nơi ở hoặc Đơn vị công tác

Xếp giải

1

Huỳnh Thị Huyền Trân

Người dân

Huyện Cư Jút

Giải nhất

2

Hoàng Minh Tiến

Công an

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông

Giải nhì

3

Nguyễn Văn Phú

Chuyên viên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải nhì

4

Hồ Văn Hai

Phó trưởng phòng Kế toán

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Giải ba

5

Chu Thị Nga

Công chức

Sở Tư pháp

Giải ba

6

Lê Thị Thanh Nga

Chuyên viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

Giải ba

2. Danh sách các cá nhân đạt giải được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (https://daknong.gov.vn), Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh (http://congan.daknong.gov.vn) và các Fanpage Tỉnh đoàn, Hội phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh,… 

3. Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện tổ chức trao giải theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi. 

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ 1 Cuộc thi, Ban Tổ chức thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân đạt giải biết./.

Các tin khác