Công an tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2022

14/7/2022, 14:07:07
In trang

Năm 2022, Công an tỉnh Đắk Nông tuyển dụng 20 nhân viên lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, làm việc tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh, cụ thể:
1. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN

Cấp dưỡng: Nấu ăn, tiếp phẩm, phục vụ bếp ăn tập thể (15 người)
Y tế: Bác sĩ, dược sĩ, y tá, y sĩ, điều dưỡng, phục hồi chức năng… (3 người)
Quay phim: Quay phim, dựng phim (2 người)

2. TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN
- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Công an cấp xã xác nhận.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, hoặc có năng khiếu, kỹ năng đáp ứng đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp, yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
- Đủ sức khỏe để lao động thao kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên;
- Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.
3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có xác nhận của Công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc (theo mẫu).
- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật… theo yêu cầu của vị trí được dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. (Mang bản gốc kèm theo để đối chiếu).
- Bản sao các loại giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022.
- Địa điểm đăng ký: Công an huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ