TRANG CHỦ

Trang nhất

Video CLip

Thông báo

Thủ tục hành chính

Cấp Chứng minh nhân dân

Đăng ký Cư trú

Cấp Đăng ký, biển số xe

Cấp Hộ chiếu phổ thông

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện ANTT

Cấp Giấy chứng nhận PCCC

Cấp Giấy phép khắc dấu

 • Đường dây nóng: + 02613.546.788
 • Trực ban hình sự : + 02613.551.567 - 0694.422.567
 • Cảnh sát 113: + 113 (02613.544.959)
 • Cứu hỏa: + 114 (02613.692.114)
 • Cảnh sát giao thông: + 02613.544.777
 • Phản ánh tiêu cực của cán bộ chiến sĩ: + 0692.342.593 - 02613.544.449
 • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
 • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
 • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành..
 • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
 • Đối với công việc, phải tận tụy.
 • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
Văn bản quy phạm pháp luật