Thủ tục Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công an tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy quận sự tỉnh tiến hành tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh để phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thành phố.
Công an các huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Bước 2: Công dân dự tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong CAND chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Công an cấp huyện, theo hộ khẩu thường trú. Công an huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp thiếu, thông báo bổ sung các giấy tờ cần thiết.
Bước 3: Công an huyện ban hành lệnh gọi khám sức khỏe và hướng dẫn công dân tiến hành khám sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân; báo cáo Hội đồng tuyển chọn Công an cấp trên số lượng công dân đạt tiêu chuẩn.
Bước 4: Công an cấp huyện tiến hành tra cứu người theo Mẫu B5 đối với cá nhân và thân nhân của công dân (bố, mẹ, anh chị em ruột).
Bước 5: Công an cấp huyện ban hành lệnh gọi nhập ngũ và gửi trước ngày nhập ngũ 15 ngày cho người trúng tuyển 01 bản, UBND cấp xã, phường 01 bản.
Bước 6: Sau khi tiến hành công tác giao nhận quân, Hội đồng phúc tra sức khỏe Công an tỉnh tiến hành phúc tra sức khỏe của công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và trả về địa phương cư trú đối với các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe.

Cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Bản sao giấy khai sinh (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công chứng).
b) Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập và có dán ảnh kiểu Giấy chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6 cm, đóng dấu giáp lai.
c) Bản sao có công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
d) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).
đ) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản sao có công chứng, chứng thực).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết không có quy định về thời hạn giải quyết.
Đối tượng thực hiện cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Nông.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính quyết định tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X13)-2018).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:
1. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi; công dân tuyển cho các đơn vị: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lấy trong độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22).
2. Tiêu chuẩn chính trị:
Bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
3. Sức khoẻ:
Bảo đảm tiêu chuẩn sức khoẻ theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
+ Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 10/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
+ Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
+ Thông tư số 04/2018/TT-BCA ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.

Mẫu đơn