Thủ tục Tuyển lao động hợp đồng trong Công an tỉnh
Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về nhu cầu tuyển lao động.
Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông.
Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
Bước 4: Kiểm tra, kết luận sức khỏe đối với các trường hợp đạt yêu cầu phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn.
Bước 5: Thẩm tra lý lịch đối với người lao động.
+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hưởng lương ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.
+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng thì đơn vị lấy xác nhận của Công an cấp huyện và sơ yếu lý lịch của người lao động.
Bước 6: Xác định người trúng tuyển trong đợt tuyển lao động Sau khi xem xét đánh giá về kết quả phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn, tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và kết quả thử việc của người dự tuyển xác định số lượng, danh sách trình thủ trưởng phê duyệt.
Bước 7: Thông báo kết quả tuyển lao động
Công bố danh sách người lao động trúng tuyển, không trúng tuyển, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.
Bước 8: Căn cứ danh sách trúng tuyển Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ký kết hợp đồng theo thẩm quyền.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Nông, địa chỉ tổ 2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cơ quan tuyển lao động.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu số 01-HĐLĐ được ban hành kèm theo Thông tư số 68/2019/TT-BCA ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc.
b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu).
c) Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.
Đối tượng thực hiện cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính hợp đồng lao động.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu số 01)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

người lao động phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:
+ Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được UBND cấp xã xác nhận.
+ Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ (phải bảo đảm cho người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội).
+ Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;
+ Đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có đủ sức khoẻ để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh trong CAND, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện, không nhiễm HIV.
+ Bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Căn cứ pháp lý

+ Bộ luật Lao động năm 2019 (Luật số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019).
+ Thông tư số 68/2019/TT-BCA ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Mẫu đơn