Thủ tục Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Đắk Nông
Trình tự thực hiện

Bước 1:
+ Thí sinh đến Công an các huyện, thành phố (Công an cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để tiến hành đăng ký sơ tuyển ban đầu, Công an huyện kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực của thí sinh (tập hợp các thí sinh bảo đảm các tiêu chuẩn gửi về Phòng Tổ chức cán bộ).
+ Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển kiểm tra sức khoẻ, học lực... cho thí sinh đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, gửi hồ sơ về các trường Công an nhân dân.
+ Công an cấp huyện tra cứu người theo mẫu B5 đối với cá nhân và thân nhân của người đăng ký dự thi, tổng hợp báo cáo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh (đối với các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển).
Bước 2:
+ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh nhận giấy báo trúng tuyển của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện. Công an cấp huyện gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh dự thi vào các trường Công an nhân dân.
+ Đối với các trường hợp trúng tuyển, có nguyện vọng học tập công tác trong lực lượng CAND, Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học, chuyển phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh làm thủ tục nhập học các trường Công an nhân dân theo quy định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Nông, địa chỉ tổ 2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
1. Đối với học viên tuyển mới, hồ sơ nhập học bao gồm:
a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);
b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân và Công an xã, phường, thị trấn;
c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);
d) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an);
đ) Giấy khai sinh;
e) Hộ khẩu thường trú;
g) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy xác nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp (học sinh nhập học các trường Văn hóa Công an nhân dân phải có học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở);
h) Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương; i) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
k) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
l) Phiếu báo điểm thi (trừ vào trường Văn hóa);
m) Giấy báo nhập học của trường;
n) Bản cam kết của thí sinh dự tuyển về tiêu chuẩn chính trị.
2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, học tập trung, hồ sơ nhập học bao gồm:
a) Quyết định cử cán bộ đi học của Thủ trưởng, Giám đốc Công tỉnh;
b) Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;
c) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
d) Giấy chuyển lương, quân trang, bảo hiểm xã hội (hoặc giấy xác nhận chưa được cấp bảo hiểm xã hội);
đ) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);
e) Giấy báo nhập học của trường;
g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
h) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thời hạn giải quyết theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm.
Đối tượng thực hiện cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính giấy báo nhập học vào các trường Công an nhân dân (nếu trúng tuyển).
Lệ phí theo quy định lệ phí tuyển sinh hàng năm.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);
b) Lý lịch tự khai (Mẫu A-BCA(X13)-2018);
c) Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X13)-2018).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe… theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

Căn cứ pháp lý

+ Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
+ Thông tư số 04/2018/TT-BCA ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Mẫu đơn