Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi đăng ký, biển số xe tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Công an tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 197, đường 23 tháng 3, tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bước 3: Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe: - Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chủ xe kê khai Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định. - Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, giấy chứng nhận đăng ký xe. - Tiếp nhận Giấy khai đăng ký xe có phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị đồng ý cho thay đổi màu sơn hoặc xác nhận của cán bộ đăng ký xe đối với khai báo xe cải tạo; kiểm tra thực tế của xe đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn. - Thu Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe), biển số xe (trường hợp đổi biển số xe). - Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:
Tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ xe; thực hiện nghiệp vụ đổi, cấp trên hệ thống đăng ký, quản lý xe.
Cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe), thực hiện thu lệ phí đăng ký và cấp biển số xe (trường hợp biển 3 số đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số) cho chủ phương tiện (hướng dẫn chủ xe lắp biển số vào vị trí theo thiết kế của xe); trường hợp xe ô tô chỉ lắp được 2 biển số dài hoặc 1 biển ngắn 1 biển dài thì cho đổi biển số xe, kinh phí chủ xe chi trả theo quy định. Trường hợp đổi biển số bị mờ, hỏng hoặc đổi biển số xe hoạt động kinh doanh vận tải thì hướng dẫn chủ xe để lại cách thức liên lạc, khi có biển số về địa phương thì thông báo chủ xe lên nhận biển số.
In Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe). Báo cáo cấp có thẩm quyền duyệt hồ sơ, ký các giấy tờ đăng ký theo quy định. Bước 3: Thu Giấy hẹn, trả Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

Cách thức thực hiện - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh (Bộ phận một cửa), địa chỉ: số 197, đường 23 tháng 3, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Nộp Giấy khai đăng ký xe điện tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (sau khi triển khai).
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
+ Giấy tờ của chủ xe.
+ Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi lại đăng ký xe) hoặc nộp lại biển số (trường hợp đổi lại biển số xe).
+ Trường hợp xe của cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài phải có thêm: Giấy giới thiệu của Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự); công hàm của cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế; đối với nhân viên nước ngoài phải xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).
Khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành thì các giấy tờ nêu trên được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn cứ để cấp đăng ký, biển số xe.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Cấp biển số (trường hợp biển 3 số đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số) ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
Cấp biển số bị mờ, hỏng, xe hoạt động kinh doanh vận tải không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 180 phút làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hiện tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang thực hiện mô hình “Cải cách hành chính trong công tác đăng ký xe, thực hiện việc trả chứng nhận đăng ký trong vòng 01 buổi (1/2 ngày) cho người dân, doanh nghiệp”.
Đối tượng thực hiện Xe đã đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.
Lệ phí Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm theoThông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
- Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Mẫu đơn